Překladač vět a textů online

Překládejte s námi rychle a online

Uživatelské podmínky webu Překladač.cz

1. Podmínky
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním těchto Uživatelských podmínek webových stránek (dále jen „Podmínky“).

2. Autorská práva
Překladač vět a textů online Překladač.cz ve spolupráci se společností Microsoft Inc. poskytuje překlady zdarma, bez nutnosti registrace uživatele a bez zbytečných prokliků k překladači jako tomu je u jiných větších portálů. Za podmínek definovaných níže, zejména v bodu 3, si nečiní nárok svá autorská práva na jednotlivé překlady vůči uživatelům uplatňovat či jinak použití svých překladů omezovat. Uživatelé mají možnost sami překlady upravovat a jejich verze překladů může být dále využívána dle uvážení. Uživatelé se přitom zříkají svých autorských práv, týkajících se těchto úprav, a veškerých s tím spojených nároků a požadavků.

3. Vyloučení odpovědnosti
Překladač.cz nezaručuje přesnost výsledků svých překladů ze svých webových stránek nebo materiálů z jiných stránek propojených s těmito stránkami. Překladač.cz nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli škody vyplývající z použití překladů na internetové stránce Překladač.cz nebo z toho, že je nebylo možno použít, a to i v případě, že Překladač.cz nebo jeho zplnomocněný zástupce byli o možném vzniku takových škod ústně či písemně informováni. Překladač.cz upozorňuje, že zejména u náročnějších odborných překladů určených ke komerčnímu či jinak závažnému použití je vhodné využít služeb profesionálních překladatelů případně využít kontrolu vyhotoveného překladu na překladač.cz rodilým mluvčím v daném jazyce.

Reklama